Hãy làm theo y nguyên phương pháp được chỉ thị trong Kinh Thánh [Hội Thánh của Đức Chúa Trời]【Tiếng Việt, Vietnamese】
[Bản quyền video này thuộc về Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới. Cấm sao chép và phân phối trái phép]

[Ý muốn của Đức Chúa Trời quy định kỳ định trong mọi việc dưới trời]

Giống như đối với cún con, con thiêu thân và loài người đều có kỳ định của sự sống được định sẵn cho từng loài, kể cả công cuộc cứu rỗi cũng có kỳ định được định sẵn và có giới hạn thời đại.

[Danh của Đấng Cứu Chúa tùy theo mỗi thời đại là khác nhau?]

Đức Chúa Trời đã phân chia thành thời đại Đức Cha, thời đại Đức Con, thời đại Đức Thánh Linh, và đã ban danh khác nhau của Đấng Cứu Chúa tùy theo mỗi thời đại.

Vào thời đại Đức Thánh Linh, sự cứu rỗi được hoàn thành nhân danh mới của Đức Chúa Jêsus, nên các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời vừa cầu nguyện và tán dương nhân danh của Đấng An Xang Hồng – Đấng đến đất này theo lời tiên tri Kinh Thánh, vừa đóng vai trò nhân chứng của Ngài.

[Khải Huyền 3:12]

“Kẻ nào thắng… ta lại sẽ lấy… danh của… Giêrusalem mới… cùng danh mới ta mà viết lên trên người.”

〖World Mission Society Church of God〗
〖Vietnam〗
〖 WATV Media Cast 〗

Nguồn: https://alexakopyan.com

Xem thêm bài viết khác: https://alexakopyan.com/du-lich/

26 Comments

 • The bible tells us many stories of the forefathers of faith who completely obeyed the words of God and received abundant blessings from God. Noah made the ark in obedience to the words of God and could receive salvation from the flood. Abraham obeyed the words of God and left his hometown for the place God prepared for him and his descendants as inheritance. And finally, he could get to Canaan and his descendants could receive Canaan as inheritance. All these stories tell us one thing: that we have to obey the words of God and then we can also receive abundant blessings from God.

  James Heo
  Posted July 25, 2020
 • 아멘^^
  👍👍👍

  Dagyeom Bin
  Posted July 25, 2020
 • 永遠的故鄉天國唯一按照上帝的旨意做的人才能進去♥

  彩云
  Posted July 25, 2020
 • 感谢父亲上帝母亲上帝的恩惠

  뽀삐
  Posted July 25, 2020
 • Ct Cha Mẹ

  Bao Lam
  Posted July 25, 2020
 • Thanks to heavenly Father and heavenly Mother.
  Come to Zion where God dwells with us.

  블루스카이
  Posted July 25, 2020
 • .Agradeço a mãe celestial.

  Davi Lee
  Posted July 25, 2020
 • Thanks to Heavenly father Christ Ahnsahnghong and Heavenly mother 🙂

  Chloe Collins
  Posted July 25, 2020
 • How can we meet God on this earth? Only through the bible. Bible testified Christ Ahnsahnghong as God the Holy Spirit.

  Christine Mitchell
  Posted July 25, 2020
 • 나쁜것은 다 버리고 하나님의 말씀대로 좋은 것을 취하여 온전한 하늘 사람으로 거듭나야겠습니다.

  hua liu
  Posted July 25, 2020
 • la Iglesia de Dios unicamente invoca el nombre del salvador de la epoca del Espiritu Santo.

  del alba Estrella
  Posted July 25, 2020
 • Because He is the savior of the age of the Holy Spirit

  Samuel Lee
  Posted July 25, 2020
 • 真心的感谢为了我们的救援亲自莅临的父亲上帝和母亲上帝。

  张欣悦
  Posted July 25, 2020
 • 圣灵时代迎接以新名莅临的救援者安商洪上帝才能得到救援。

  李澜欣
  Posted July 25, 2020
 • 迎接父亲母亲上帝的人是世界上最幸福的人。

  bada
  Posted July 25, 2020
 • Amém!

  Venha para a igreja de Deus que segue a Bíblia!

  K. isaque
  Posted July 25, 2020
 • 우리의 구원을 위해 아버지하나님
  께서 시대를 세시대로 구분하시고
  3가지 이름으로 구원자 사역을
  하십니다.성부시대는 여호와,
  성자시대는 예수님,마지막 성령시
  대는 새이름으로 구원자 사역을
  하십니다.지금은 예수의 이름으로
  구원받는 성자시대가 아닌 새이름
  으로 구원받는 성령시대 입니다.
  새이름으로 오신 재림예수님은
  무화과 나무로 비유된 이스라엘이
  독립한 1948년도부터 복음사역을
  시작하셨습니다.그래서 지금은
  새이름 안상홍님의 이름으로 기도
  하고 찬양하고 증거하는 시대입니
  다.성경에 지시된 하나님 방법대로
  행했을때 구원의 축복을 받을수 있습니다.성령시대 구원자 아버지
  안상홍닝,어머니하나님 감사합니다.♡

  수경
  Posted July 25, 2020
 • Thanks to Heavenly Father and Heavenly Mother. Amen 💞⚘🙏

  Sindhu Richard
  Posted July 25, 2020
 • Ctcm
  Tuyệt vời hội thánh của đct

  Hoang Nguyen
  Posted July 25, 2020
 • ในการเชื่อฟังแนวทางของคัมภีร์ไบเบิลคุณต้องเชื่อมั่นในพระคัมภีร์เสียก่อน

  이펀
  Posted July 25, 2020
 • 感谢父亲母亲恩赐永生。

  智英
  Posted July 25, 2020
 • You must be baptized in the name of the Father Jehovah and of the Son Jesus and of the Holy Spirit Ahnsahnghong.

  Ruth K.
  Posted July 25, 2020
 • 紧跟随父亲母亲上帝得到永生回美丽的天国故乡吧。

  玻璃海
  Posted July 25, 2020
 • When we practice all the things as the Bible instructs, we can be saved and enter the Kingdom of Heaven because the Bible is the book of God's words and contains the ways of salvation and eternal life.

  Mother is the best
  Posted July 25, 2020
 • 上帝的教会圣徒们按照圣经中的教导不仅信奉再临基督安商洪与母亲上帝, 也就是启示录中使徒约翰看到的赐予生命水的圣灵与新妇, 更是遵守着贯穿着圣经66卷的灵魂与肉身都蒙福的新约逾越节真理。

  馨張
  Posted July 25, 2020
 • 感谢父亲母亲恩赐生命水话语。

  粉善
  Posted July 25, 2020

Leave a comment