Home

Thử Cho Chim Diều Hâu Trắng Non Ăn Cóc

#DieuTrang #ChimDieuTrangAnGi #EPVlogs Chim Diều Hâu Trắng là loài chim rất háu mồi, thức ăn đa dạng, ít kén thức ăn nên rất dễ chăm sóc, lại có giá rẻ nên phù hợp cho những người mới tập chơi các dòng…