Ứng dụng CNTT cơ bản | 19.5.2020 | Đề 4 | FULL | Thử thách làm bài với 50 phút. Có chắc xong là đây?Lâu quá mới giải đề lại. Hehe 🙋‍♂️

Các bạn ôn thi tự do ở Trung tâm tin học Đại học Khoa học tự nhiên nên tải Office 2016 về để thực hành cho quen nhé, máy tính trên đó đều đã Office 2016 rồi.

Trang cá nhân (Google Site):
Mình chia sẻ kinh nghiệm làm bài, đề thi, file mẫu, file gợi ý tại đây nhé.

Tóm tắt các câu trong đề:
(Nếu dùng máy tính, bạn có thể click vào mốc thời gian để xem ngay câu đó)
* Tạo thư mục làm bài của cá nhân: (0:54)
* Phần Windows: (2:58)
* Phần Word: (9:38)
* Phần PowerPoint: (26:03)
* Phần Excel:
✔️ Tạo bảng: (33:45)
✔️ Câu 1: (40:09) Dò tìm theo cột (VLOOKUP)
✔️ Câu 2: (41:09) Dò tìm theo cột (VLOOKUP) kết hợp điều kiện (IF)
✔️ Câu 3: (42:20) Thành tiền có điều kiện (IF) kết hợp logic (AND)
✔️ Câu 4: (43:17) Tính toán đơn giản và định dạng 1,000 VND (FORMAT CELLS…)
✔️ Câu 5: (43:57) Sắp xếp bảng tính (SORT)
✔️ Câu 6: (44:20) Xét điều kiện (IF) kết hợp logic (AND)
✔️ Câu 7: (45:25) Thống kê có nhiều điều kiện (SUMIFS)

#NguyenTranDaThu #TinHocVanPhong #ChungChiTinHoc

Nguồn: https://alexakopyan.com

Xem thêm bài viết khác: https://alexakopyan.com/tong-hop/

2 Comments

  • Dịch tới đít rồi thi cử gì nữa đây :)))

    ViệtNam®BOYZ
    Posted August 3, 2020
  • Sắp tới mình đi thi mà lâu quá rồi không đụng đến, may có channel của bạn giải chi tiết thế này thấy thông não hơn hẳn.. Cảm ơn bạn nhiều!

    Anuta Jral
    Posted August 3, 2020

Leave a comment